Świadczymy usługi dla:

Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego 
Dariusz Michalski

43-100 Tychy, ul. Dmowskiego 15/1

tel.: 48 32 328 48 36

biuro@radcowie.tychy.pl

Świadczymy usługi dla:

Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną podmiotom gospodarczym oraz klientom indywidualnym. Kancelaria podejmuje się także realizacji jednorazowych zleceń.

W naszej ofercie znajduje się obsługa:

Jednostek samorządu terytorialnego

Oferta obsługi jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, a także innych podmiotów sektora finansów publicznych obejmuje przede wszystkim:

  • opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, porozumień międzygminnych, decyzji i innych aktów administracyjnych,
  • przygotowania i opiniowanie umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego,
  • przygotowanie postępowań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych,
  • zastępstwo procesowe jednostek przed sądami administracyjnymi i powszechnymi,
  • opracowywanie informacji i opinii prawnych na temat przepisów regulujących daną dziedzinę,
  • zakładanie jednostek organizacyjnych,
  • prowadzenie spraw pracowniczych.