Szybki kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego 
Dariusz Michalski

43-100 Tychy, ul. Dmowskiego 15/1

tel.: 48 32 328 48 36

biuro@radcowie.tychy.pl

Zespół

Zespół Kancelarii Dariusz Michalskiego obecnie stanowią  radcy prawni, aplikanci radcowscy, absolwenci i studenci prawa. Nadto Kancelaria współpracuje z zespołem prawników związanych z Uniwersytetem Śląskim oraz ze specjalistami z poszczególnych dziedzin w zależności od potrzeb Klientów.

Zespół kancelarii składa się z osób w pełni dyspozycyjnych, którzy dostosowują swój rytm pracy do indywidualnych potrzeb Klienta.

 

 

Dariusz Michalski

Radca Prawny

Kt 2035

 

Radca prawny, założyciel Kancelarii. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako radca prawny Urzędu Miasta Tychy. Zdobyte doświadczenie w prawie samorządowym i administracyjnym oraz wiedza praktyczna w zakresie funkcjonowania administracji publicznej umożliwiła mu zdobycie zaufania również innych klientów. Obecnie zajmuje się obsługą kilku jednostek samorządu terytorialnego, kilkunastu państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, państwowych i samorządowych osób prawnych (agencji państwowych, zakładów budżetowych) oraz organów administracji zespolonej i niezespolonej.

Obrany przez niego kierunek działalności nie spowodował ograniczenia rozwoju zawodowego wyłącznie do sfery administracji publicznej. W swojej karierze obejmował m.in. stanowisko prezesa spółki kapitałowej, co pozwoliło mu zrozumieć potrzeby i sposób funkcjonowania takich osób prawnych, a następnie wykorzystać zdobytą wiedzę praktyczną w obsłudze prawnej tego rodzaju podmiotów. Nieobce mu są kwestie tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek kapitałowych. 

Wiele czasu poświęca również klientom indywidualnym w sprawach z różnych dziedzin prawa.

Wiedzę, niezbędną do rzetelnego wykonywania zawodu, zdobywał również podczas studiów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Prawa oraz w trakcie aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. 
 
 

Marcin Kurzeja

Radca Prawny

Kt 3514

 

Radca Prawny, ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez OIRP w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 2008 r. stale uczestniczy w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowym jednostek organizacyjnych, w tym zakładów i jednostek budżetowych. W kręgu jego szczególnych zainteresowań pozostaje prawo przewozowe ze szczególnym uwzględnieniem problematyki organizacji transportu zbiorowego, a także zagadnienia związane z finansami publicznymi, podatkami i opłatami lokalnymi. Marcin jako były członek powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. 

 

  

Katarzyna Kosmaty

Radca Prawny

Kt 3697

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła Aplikację Radcowską prowadzą w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.